Monday, 4 April 2016

LEGAZPI LIVELIHOOD PROJECT | MMM PHILIPPINES (FEBRUARY 6, 2016)

02.04.2016

You can’t definitely help everyone, but everyone can help someone.
Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
A MMM livelihood event or more popularly known as LEAP was organized by Guider Emil Francis San Juan last February 6, 2016. It was held at the Legazpi City Community Center at 2 in the afternoon wherein there were 20 attendees.

The event went on as usual like any other MMM presentation and the topics are the same but they presented it in a slightly different way. This time, Guider Emil did an in depth discussion on what MMM is all about and what is its ideology. But not only that, he also discussed the following:

  1. Short story of sergey mavrodi and the first MMM system
  2. MMM system, its advantages, weaknesses, risk and how it is being developed
  3. The present system today for money and how bank uses the money for their own benefit
  4. Vision of MMM in the future - fair financial system

The event was essentially not just one day because during the first day only 1 participant got qualified for the LEAP. So what Guider Emil and his team did was to conduct another set of presentation but this time it will be just table talks and one on one presentation. Then gradually, they were able to find out whose qualify for LEAP and who can avail it. They started giving out financial assistance afterwards to the qualified ones and their reactions were really amazing.

Most participants that availed LEAP not only understood the responsibility of joining MMM but they also understood how helping can change everyone’s life.

With the Livelihood Education and Assistance Project;

  1. We’re able to help new participants generate additional source of income.
  2. Build huge trust factor from the attendees
  3. Increase curiosity among people in the city hearing about MMM.
  4. Make MMM event more exciting and fun.
Afterwards, 6 among the attendees registered to MMM, gave their first donations, and have availed the financial assistance from the MMM community.
Long live MMM!
Together we change the world.


PH Language:

Kung bibigyan ang isang tao ng makakain ay mauubos niya ito agad, ngunit kung tuturuan at tutulungan itong maghanap ay matuto siyang tulungan ang sarili.
Isang livelihood event o mas kilala sa tawag na MMM LEAP ang isinagawa sa pamumuno ni by Guider Emil Francis San Juan noong Pebrero 6, 2016.  Ito ay ginanap sa Legazpi City Community Center nang bandang alas-2 ng gabi kung saan ay nasa 20 katao lahat ang dumalo.
Ang nasabing kaganapan ay nanangyari kagaya ng mga karaniwang kaganapan na isinasagawa ni Guider Emil kung saan ay tinatalakay niya ang mga mahahalagang kaalaman patungkol sa MMM ngunit sa kakaibang paraan. Sa pagkakataong yaon ay nagkaroon sila ng mag malalim na diskusyon patungkol sa MMM at higit sa lahat ay sa ideolohiya nito. Hindi lang iyon dahil tinalakay din niya ang mga sumusunod:
1.      Kasaysayan ng MMM at kabilang na ang naunang sistema ng MMM
2.      Sistema, benepisyo, kahinaan, mga dapat pag-ingatan ant kung papaano ito nangyayari
3.      Ang kasalukuyang sistemng pinansyal at kung papaano ginagamit ito ng mga bangko para sa kanilang pansriling interes
4.      Ang ideolohiya ng MMM-ang magkaroon ng patas na sistemang pinansyal para sa lahat
Nagkaroon ng pangalawang batch ng presentasyo si Guider Emil sapagkat isa lamng sa unang batch ang nakapasa at pwedeng makasali sa MMM LEAP. Lahat ng mga nagrehistro sa MMM, nagbigay ng kanilang mga paunang donasyon, pumasa sa LEAP at nabigyan ng kani-kanilang financial assistance ay hindi lamang nila naintindihan ng mabuti ang ideolohiya datapwat ay naisapuso din nila kung papaano makakapagpabago sa buhay ng isang tao ang pagtulong.
Sa pamamagitan ng MMM Livelihood Education and Assistance Project ay:
5. Natutulungn natin ang mga kasapi upang magkaroon ng dagdag pagkakakitaan
6.  Mabubuo natin ang malaking pagtitiwala sa mga bagong kasapi
7.  Mas madami ang maabot ng bagong ideya ng MMM sa lungsod
8.  Ginawa nitong kapana-panabik at masaya ang MMM
Pagkatapos ay nasa 6 katao ang nagrehistro sa MMM, nagbigay ng kani-kanilang mga paunang donasyon, pumasa sa LEAP at nabigyan ng kani-kanilang financial assistance mula sa komunidad ng MMM.
Sama-sama nating wakasan ang pahirap na sistemang pinansyal!
MMMabuhay!